ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Στρ. Λέκκα 34, Μαρούσι, Αθήνα

Email: info@kosmatopoulou.gr  - Τηλέφωνο: +30 210 8055884  - Fax: +30 210 6123757

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ